Kako su Kum i Ratovi zvezda kumovali imenu?

Kako smo smislili imena našim dečacima? Ispričaću vam svoju stranu priče, mama ima svoju. Mislim da je odabir imena važan zadatak za buduće roditelje. Ako bih hteo da budem krajnje pragmatičan: ime će ih pratiti [...]