Pričam ti priču

Loše vreme koje traje već predugo, posebno vikendima od Ane i mene traži da ispitamo granice izdržljivosti i krativnosti u smislu animiranje, pre svega Luke. Kod Viktora nastaju problemi tek kada se približi veče, jer [...]