Viktore, sine, državne službe ti žele dobrodošlicu

Prvi put sam glasno, službeno izgovorio bebino ime. Viktorov izvod bi trebao biti gotov za sedam dana. Znam da me tek čeka borba sa šalterima.